Projenin Doğuşu ve Amaçları

Sosyal sorumluluk projemiz nasıl doğdu?

Engellilerimizin toplumsal yaşama katılımlarının sağlanmasına yönelik iyileştirmelerin hayata geçirilmesi, onların çalışan, kazanan ve kendilerine yeten bireyler olabilmeleri için desteklenmeleri toplumsal yaşamın gereği.

Sunulan destek sistemlerinin yetersizliğinin ötesinde, gösterilen tutum ve davranışların, engelli vatandaşlarımızın toplum içinde yer bulmalarını engellediği bilinen bir gerçek.

Yoksulluk, yetersiz eğitim, eksik rehabilitasyon, yaşam ve çalışma alanları ile ulaşım sistemlerinin elverişsizliği, mahremiyet yokluğu ve aile kurma zorluklarının yanı sıra işsizlik en önemli sorun olarak dikkat çekmekte.

Ancak çalışmak, üretmek, düzenli bir gelire ve sosyal haklara sahip olmanın; engelli vatandaşlarımızın bir çok temel sorununu çözeceği ve toplumda yer edinmelerini kolaylaştıracağı da aşikar.

Bu düşünceyle, iş arayan engellilerimiz ile engelli çalışan ihtiyacı olan şirketlerimizi buluşturacak yazılı ya da görsel CV’lerini yükleyebilecekleri “isdunyasindabendevarim.com” platformunu oluşturduk.

Yarattığımız Video CV formatı ile hem 60 saniyelik görüntülerle tanıttığımız engelli vatandaşlarımızı ön görüşmelere gitme zorunluluğundan kurtardık; hem de şirketlerimize, birden çok engelli adayı aynı anda değerlendirebilme imkanı tanıdık.

Nitelikleri ve özellikleri belirlenmiş engelli adaylarımızı, engelli çalışana ihtiyaç duyan şirketlerimizin ilan ettiği açık pozisyonların kriterlerine göre belirleyip, iş verenlerin değerlendirmelerine sunduk.

İnsan Kaynakları alanında, ülkemizin önemli şirketlerinde yöneticilik yaparak edindiğimiz tecrübe ışığında, 10 binden fazla engelli vatandaşımızın yazılı ve Video CV’sine sahip olduk. 400’ün üstünde engellimizi işe yerleştirdik.

2016 Yılında:

Öncelikli hedefimiz, engelli istihdamına farkındalık yaratacak etkinlikler organize etmek. Bu amaçla hem iş birliği yaptığımız şirketlerde hem de önceden ilan edeceğimiz ortak alanlarda şirket IK’larına yönelik seminerler düzenleyeceğiz. Bu alanda tecrübeli ve akademik kariyer sahibi konuşmacılarımızla hem engelli adaylarımızı, özellikleri ve beklentileri açısından, örnekleriyle tanıtacak, hem de engelli çalıştırmanın şirketler, toplum ve ülke açısından yaratabileceği katma değeri tartışmaya açacağız.

Sene sonunda yapmayı planladığımız Engelli İstihdamı Zirvesi ile de hem yurt dışında  uygulanan başarılı örnekleri tanıtacak, hem ülkemizindeki sorunları dile getirecek, hem de çözüm yolları konusunu tartışacağız.

Yine bu sene boyunca, sahip olduğumuz yazılı ve Video CV sayısını arttırıcı etkinliklere yer vereceğiz. Anlaşma yaptığımız 15 AVM’de, engelli vatandaşlarımızın bilgilerini not edecek, Video CV’lerini çekeceğiz. Ulaşım zorluğu yaşayan engellilerimize gidip, onlara engelli çalışan adayı olma fırsatı yaratacağız. Ayrıca, akıllı telefonlar için hazırladığımız aplikasyonu engelli adaylarımız ile şirketlerimizin kullanımına açacağız.

AMACIMIZ

İş bulamayan engelli vatandaşlarımız ile engelli çalışan arayan işverenleri buluşturan “isdunyasindabendevarim.com” platformu, bir sosyal sorumluluk projesidir.

Çalışan, üreten, düzenli gelire ve sosyal haklara sahip olabilen engelli vatandaşlarımızın, toplum içinde yer edinmelerinin kolaylaşacağı ve sorunlarının bir çoğunun çözüm bulacağı inancıyla 2009 yılında hayata geçirilmiştir.

Engelli yurtdaşlarımızın kolayca kullanabilmesi, şirketlerimizin kısa sürede yararlanabilmesi amacıyla Video CV formatı yaratılmış; böylece, hem engelli adaylarımız ön görüşmelere gitme zorunluluğundan kurtarılmış, hem de şirketlerimiz aynı anda birden çok adayı değerlendirme fırsatını elde etmiştir.

Geçen sürede, bir yandan yazılı ve görsel medyada yer alan haber ve röportajlar, diğer taraftan sosyal ağlar üzerinden iletişim kuran gönüllü engellilerimizin yoğun çabaları ile çok sayıda engelli vatandaşımıza ulaşılmıştır. Yerel yönetimler ve engelli derneklerinin sağladığı destekle özel etkinlikler yapılmış, kariyer günleri düzenlenmiş, fuarlarda standlar açılarak 10 binden fazla  adayın iletişim bilgilerinin yanı sıra yazılı ve görsel formatta CV’leri toplanmıştır.

Bütün CV’ler, adayların engel türleri ve oranları, profilleri ve eğitimleri ile kariyer hedefleri doğrultusunda tasnif edilmiş; önemli bir kısmına kişilik testleri de yaptırılarak kişisel dosyalar halinde şirketlerimizin seçme ve değerlendirme süreçlerine hazır hale getirilmiştir.

İş Arıyorum »

İş Arayan Engelliler: İş başvurunuzu formu doldurarak yapabilirsiniz.

Eleman Arıyorum »

Engelli Eleman Arayan İşverenler: Eleman başvurunuzu formu doldurarak yapabilirsiniz.