Hürriyet IK haberi

Engellilerin Emeklilik Avantajları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ana hükümleri 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girdi ve bu tarihten itibaren iki kesimin yüzü güldü: İlki işverenler diyebileceğimiz Bağ-Kur’lular, ikincisi ise özürlüler.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile daha önce SSK’lı özürlülerin tamamına, TC Emekli Sandığı iştirakçisi özürlülerin bir kısmına uygulanan erken emeklilik hakkından Bağ-Kur özürlüleri hiç yararlanamamaktaydı. 5510’dan sonra hepsi erken emeklilik hakkından yararlanacaklardır.

Özürlülerin emeklilik avantajları

Özürlülere, diğer çalışanlara göre daha kolay emekli olma hakkı tanınmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile daha önce SSK’lı özürlülerin tamamına, TC Emekli Sandığı iştirakçisi özürlülerin bir kısmına uygulanan erken emeklilik hakkından Bağ-Kur özürlüleri hiç yararlanamamaktaydı. 5510’dan sonra hepsi erken emeklilik hakkından yararlanacaklardır.

Özürlüler için sakatlık vergi indiriminden yararlanarak veya özürlü raporu ile 4-1/a (SSK) sigortalılarından çalışma gücü kaybının yüzde 60’ın altında olması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecektir.

***

Sakatlık vergi indiriminden yararlananların emekliliği

5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olup, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlandığını gerek kanunun yürürlük tarihinden önce gerekse kanunun yürürlük tarihinden sonra tespit ettiren 4-1/a (SSK) sigortalılarının sakatlık derecelerine göre aylığa hak kazanma koşulları 506 sayılı kanunda olduğu şekliyle korunmuştur.

Bunların sevk işlemleri Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimi (vergi daireleri, defterdarlıklar) tarafından yapılacak ve sağlık kurulu raporları Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulu tarafından 16/07/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre değerlendirilecektir.

Bunların kontrol muayenelerine gönderilmeleri SGK tarafından yapılacak ancak, sağlık kurulu raporları değerlendirilmek üzere yine Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu’na gönderilecektir.

Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananların sağlık kurulu raporları kurum sağlık kurullarına gönderilmeyecektir.

***

Çalışma gücü kaybının yüzde 60’ın altında olanların emekliliği

01.10.2008 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan 4-1/b (Bağ-Kur) sigortalılarından çalışma gücü kaybı yüzde 60’ın altında olanlara, çalışma gücü kayıp oranlarına göre gerekli sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını yerine getirmeleri halinde, yaşlılık aylığı bağlanabilecektir.

4-1/a (SSK) sigortalılarından çalışma gücü kaybı yüzde 60’ın altında olanların kanunun 28’inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen şartlara göre aylığa hak kazanma şartları kademelendirilmiş olup, bu haktan yararlanma ilk defa 2008/Ekim ayı başından itibaren sigortalı olanlara tanınmıştır.

***

Özürlü çocuğu olan annelere erken emeklilik

5510 sayılı kanunla sosyal güvenlik sistemimize getirilen yeni bir düzenleme ile 1 Ekim 2008 günü ve sonrası çalışmalara uygulanmak üzere, “…başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir” denilerek, erken emeklilik hakkı tanınmıştır. 1 Ekim 2008 günü ve sonrasında geçen çalışmalar için fiili hizmet zammı (yaştan düşülecek süre) verilecektir.
Yani başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan annelerin 1 Ekim 2008 öncesi çalışma yıllarına ilave süre-fiili hizmet zammı uygulanmayacaktır.

Yazar: Resul Kurt

Kaynak: www.resulkurt.com

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir