2022 Engelli maaşı açıklandı! Engelli maaşı ne kadar

2022 engelli maaşları açıklandı! Engelli maaşları 2022 yılında ne kadar olacak?

Yüksek enflasyon oranın açıklanmasının ardından asgari ücret %50 zamlanmıştı. Bu zammın ardından emeklilere ve engellilere ne kadar maaş zammı olacağı merak konusuydu. Maaşlara yansıyacak zam oranı engelli yurttaşlar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyordu. İşte 2022 yılı engelli maaşları…

2022 Engelli Maaşları

65 yaşını doldurmayan ancak yetkili hastanelerden alınan sağlık raporları sayesinde yüzde 40, yüzde 69 ya da yüzde 70 engelli olduğu tespit edilen yurttaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen 3 aylık maaşlar engelli aylığı olarak biliniyor.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte engelli maaşlarına gelen zam da netleşti.

Engel durumuna göre değişen engelli maaşları 2022 yılında aşağıdaki gibi olacak:

  • Engel oranı yüzde 40-69 arası olan yurttaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 yılında 842,81 lira olacak.
  • Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 yılında bin 264,20 lira olacak. 2021 yılında engelli maaşı 991,69 liraydı.

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/engelli-maasi-aciklandi-engelli-maasi-2022-ne-kadar-oldu-1897514

Engellilere 1589TL Maaş Bağlanacak mı?

Engellilere 1589TL maaş bağlanacak mı? Son günlerde çıkan haberler bu yönde. Daha önce de engelli maaşı uygulaması vardı ancak engelli maaşları çok düşük düzeylerdeydi. Yeni yasa ile engelli maaşları yükseltiliyor.

Aksam.com.tr sitesinin haberine göre engellilere 1059TL’den 1589TL’ye kadar maaş bağlanabilecek. Engel oranına göre maaş miktarı belirlenecek.

Engelli Maaşı Şartları Nelerdir?

Bu yeni düzenlemeye göre engelli maaşı alabilmek için bazı şartların karışılanması gerekiyor. Engelli maaşı alabilmek için %40 ve üzerinde engelli raporu olması gerekiyor. %40 altındaki engel düzeyine sahip engelli vatandaşlarımız bu maaş için hak kazanamıyor.

Kim ne kadar maaş alabilecek;

  • %40 ve %69 arasında engel oranı olan ve bunu rapor ile kanıtlamış olan engelliler 1059TL aylık maaş almaya hak kazanacaktır.
  • %70 ve üzerinde engel oranı olan ve bunu rapor ile kanıtlamış olan engelliler 1059TL aylık maaş almaya hak kazanacaktır.

Maaş alabilme şartları nelerdir;

  • Engelli raporu olmalı,
  • Engelli raporu sağlık kurulundan alınmış olmalı,
  • Minimum %40 engeli sağlık raporunda belirtilmiş olmalı,
  • 18  yaşından büyük olmalı, 18 yaşından küçüklerin bakıcılarına maaş bağlanabilir,
  • Bakıcıya maaş bağlanabilmesi için aynı hanede yaşıyor olmalı ve bakıcı Türk vatandaşı olmalı,

18 yaş altı engellilere kaç tl maaş bağlanıyor;

18 yaş altı engellilere 1059TL maaş bağlanabiliyor, ancak bu maaş engellinin bakıcısına verilebililiyor.

Engelli Maaşına Nasıl Başvurulur?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmanız gerekiyor. Bu başvuru ikamet edilen il ve ilçede yapılmalıdır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları sağlık raporu alınabilmesi için hastaneye sevk veriyor. Raporda çıkan engel oranına göre maaş bağlanıyor.

 

Engellilere Sağlanan Vergi İndirimi

Engelli vatandaşlarımıza sağlanan vergi indirimleri hakkında bilgi notlarını aşağıda bulabilirsiniz. Kimlere engelli vergi indirimleri sağlanıyor, yakınları engelli olanlara ne gibi vergi indirimleri mevcut, vergi indirimlerinden yararlanmak için ne yapmak gerekiyor?

ENGELLİLER İÇİN VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

Engelli indirimi uygulaması, engelli vatandaşların, içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve engelliler ile engelli olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla engelli ücretlilerin gelir vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan bir uygulamadır.

 

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ >>

 

ENGELLİ İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK OLANLAR

            –Engelli hizmet erbabı,

            –Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı,

-Engelli serbest meslek erbabı,

-Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,

-Basit usulde vergilendirilen engellilerin sadece kendisi,

ENGELLİ İNDİRİMİ MÜRACAATLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

1-Vergi indiriminden kimler faydalanabilir?

Kendisi, bakmakla yükümlü olduğu eşi veya  çocuğu engelli olan işçi, memur ve serbest meslek erbabı  ayrıca basit usule tabi mükellefler (Kapıcılar, serbest bölgelerdeki iş yerlerinde çalışanlar, gemi adamları ile yurt dışında inşaatlarda çalışanların ücretlerinden vergi kesintisi yapılmadığı için vergi indirimi talep edilemez)

 2-Emeklilik talebi ile müracaat eden veya Sigorta Müdürlüklerinden Müdürlüğümüze gönderilen engellilerin durumu.

Müdürlüğümüzde sadece  VERGİ İNDİRİMİNDEN faydalanmak isteyen engellilerin işlemleri yapılmakta olup, emeklilik ile ilgili soru ve müracaatlar Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine yapılacaktır.

3- Vergi indiriminden faydalanmak isteyen engellilerin müracaat edecekleri birimler

Çalışılan işyerinin bağlı olduğu  Büyük Mükellefler  veya Silivri, Şile, Çatalca Vergi Daireleri ise ilgili vergi dairelerine; diğer vergi daireleri ise Başkanlığımız Mükellef Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü Engelli Servisine müracaat edilmelidir.

4-Vergi indiriminden faydalanmak için müracaat eden engellilerden istenilen bilgi ve belgeler nelerdir?

-Kendisi engelli olanlar için;

-Çalıştığına dair işveren tarafından düzenlenen imzalı ve kaşeli dilekçe,nüfus cüzdanı fotokopisi,bir adet fotoğraf,varsa ilgili yönetmeliğe uygun sağlık kurulu raporu (16/07/2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik)

-Bakmakla yükümlü olduğu çocuğu veya eşi engelli olanlar için;

Yukarıda sayılan belgelere ek olarak engelli kişinin bir adet fotoğrafı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve sağlık karnesinin fotokopisi

5- Halen çalışmayan engellilerin vergi indiriminden faydalanıp faydalanmayacağı.

Ücretlerden kesilen gelir vergisi indirimi sözkonusu olduğundan ÇALIŞMAYAN ENGELLİLER VERGİ İNDİRİMİ İÇİN BAŞVURAMAZLAR.

6Bağ-kurlu engellilerin vergi indiriminden faydalanması

Serbest meslek erbabı veya basit usül mükellefiyeti olmayanlar faydalanamaz.

7Hastane tarafından düşük dereceli rapor verilmesi halinde başka hastaneye sevk yapılabilirmi?

Hastane tarafından verilen raporlar Başkanlığımıza gönderilmekte olup, Başkanlığımızca sözkonusu rapor yazı ekinde Maliye Bakanlığına iletilmektedir. Çalışma gücü kayıp oranı ve derecesi Maliye Bakanlığınca tespit edilmektedir.  Bakanlıkça tespit edilen işgücü kayıp oranı ve derecesi yazı ekinde çalışılan işyerine gönderilmektedir. Busüreç tamamlanmadan yeniden hastaneye sevk yapılamaz.

8-Engelli derecesi ile ilgili itirazlar nereye yapılabilir?

Raporların incelenmesi ve derecelerinin belirlenmesi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulunca yapılmakta olup itirazların Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kuruluna yapılması gerekmektedir.

9Araç almak ve ÖTV indiriminden faydalanmak isteyen engelliler

Engelli indirimi ile ÖTV indiriminin herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. ÖTV indiriminde kullanılmak üzere rapor almak isteyenlerin direkt olarak hastanelere başvurmaları gerekmektedir.

10-İşyerinin vergi indirimini uygulamaması halinde ne yapılmalıdır?

Bu konudaki şikayetler “İhbarlar ve Şikayetleri Değerlendirme Müdürlüğü”ne  veya 189 ALO MALİYE ihbar telefonuna yapılacaktır.

11- Vergi indirimi için müracaat  sonucunun takibi

Vergi indirimi işleminin sonuçlanması ortalama 3 AY sürmekte olup işlem sonuçlandığında yazı işyerine posta ile gönderilecektir.

Ayrıca İnternet Sitemizden http://eviss.ivdb.gov.tr/ adresine giriş yaparak başvurularınızı web üzerinden takip edebilirsiniz…

12-Engelli indirimi hakkında detaylı bilgiyi nereden alınabilir?

Başkanlığımız internet ( www.ivdb.gov.tr adresindeki “pratik bilgiler” bölümünden veya Santral: 453 82 00 no’lu telefon ile ilgililerden detaylı bilgi alınabilir. 

Kaynak: http://www.ivdb.gov.tr/mukellef/engelliindirim.php

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ >>