Engellilere 1589TL Maaş Bağlanacak mı?

Engellilere 1589TL maaş bağlanacak mı? Son günlerde çıkan haberler bu yönde. Daha önce de engelli maaşı uygulaması vardı ancak engelli maaşları çok düşük düzeylerdeydi. Yeni yasa ile engelli maaşları yükseltiliyor.

Aksam.com.tr sitesinin haberine göre engellilere 1059TL’den 1589TL’ye kadar maaş bağlanabilecek. Engel oranına göre maaş miktarı belirlenecek.

Engelli Maaşı Şartları Nelerdir?

Bu yeni düzenlemeye göre engelli maaşı alabilmek için bazı şartların karışılanması gerekiyor. Engelli maaşı alabilmek için %40 ve üzerinde engelli raporu olması gerekiyor. %40 altındaki engel düzeyine sahip engelli vatandaşlarımız bu maaş için hak kazanamıyor.

Kim ne kadar maaş alabilecek;

  • %40 ve %69 arasında engel oranı olan ve bunu rapor ile kanıtlamış olan engelliler 1059TL aylık maaş almaya hak kazanacaktır.
  • %70 ve üzerinde engel oranı olan ve bunu rapor ile kanıtlamış olan engelliler 1059TL aylık maaş almaya hak kazanacaktır.

Maaş alabilme şartları nelerdir;

  • Engelli raporu olmalı,
  • Engelli raporu sağlık kurulundan alınmış olmalı,
  • Minimum %40 engeli sağlık raporunda belirtilmiş olmalı,
  • 18  yaşından büyük olmalı, 18 yaşından küçüklerin bakıcılarına maaş bağlanabilir,
  • Bakıcıya maaş bağlanabilmesi için aynı hanede yaşıyor olmalı ve bakıcı Türk vatandaşı olmalı,

18 yaş altı engellilere kaç tl maaş bağlanıyor;

18 yaş altı engellilere 1059TL maaş bağlanabiliyor, ancak bu maaş engellinin bakıcısına verilebililiyor.

Engelli Maaşına Nasıl Başvurulur?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmanız gerekiyor. Bu başvuru ikamet edilen il ve ilçede yapılmalıdır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları sağlık raporu alınabilmesi için hastaneye sevk veriyor. Raporda çıkan engel oranına göre maaş bağlanıyor.

 

Engelli Kimlik Kartı ne işe yarar, Nasıl çıkarılır?

Engelli kimlik kartı ne işe yarar ve nasıl çıkarılır? Engelli kimlik kartı faydaları nelerdir? Engelli kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır? Engelli kimlik kartı ile hangi haklara sahip olunur?

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan Engelli Kimlik Kartı yüzde kırk (%40) veya daha yüksek bir oranda engele sahip olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan engelli bireylere verilmektedir. Engelli kimlik kartı hakkındaki detaylar aşağıdaki gibidir;

1. Engelli Kimlik Kartı Nedir? 

19.07.2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Engelliler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Engellilere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik” gereği engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere engelli kişilere verilen kimlik kartıdır.

2. Engelli Kimlik Kartı Nasıl Çıkarılır, Hangi Kurum Tarafından Verilmektedir?

Engelli kimlik kartı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri aracılığı ile düzenlenmektedir.

3. Engelli Kimlik Kartı Kimlere Verilmektedir?

Engelli kimlik kartı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini yüzde kırk (%40) veya daha yüksek bir oranda kaybeden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan özürlü bireylere verilmektedir.

4. Engel Oranında Değişiklik, Soyadı Değişikliği, Kimliğin Kaybolması Veya Deforme Olması Durumunda Nereye Müracaat Edilir?

Engelli kimlik kartları; içerdiği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yeniden düzenlenir.

5. Engelli Kimlik Kartı Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yerine Geçer Mi?

Engelli kimlik kartı engelli sağlık kurulu raporu yerine geçmez. Kimlik kartına sahip her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, mevzuatta münhasıran engelli kişilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanır. Kimlik kartı alıp almamak engelli kişinin isteğine bağlıdır.

6. Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşı, Yaşadığı Ülke Makamlarınca Düzenlenen Engelli  Sağlık Kurulu Raporu ile Engelli Kimlik Kartı Alabilir Mi?

Yabancı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarımızın yaşadığı ülke makamlarınca verilmiş olan engelli sağlık kurulu raporu Türkiye’de geçerli değildir. Engelli kimlik kartı almak üzere, mevzuat gereği yetkili hastanelere müracaat ederek yeniden engelli sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.

7. Engelli Kimlik Kartı İle Ülkemizde Engelli Kişilere Sağlanan Hak Ve Hizmetler Nelerdir?

ÜCRETSİZ SEYAHAT HAKKI:

Bilindiği üzere, 12.07.2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunla, “4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”da yapılan değişiklikle; engelliler, yaşlılar, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik ücretsiz veya indirimli seyahat hakkı verilmiş olup, bu haktan yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar da Bakanlığımızca hazırlanarak 04.03.2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ” Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği” ile belirlenmiştir.

Ayrıca ar-ge merkezleri engelliler için çeşitli avantajlar sağlamaktadır.

Buna göre;

Engelliler için sağlık kurulu raporuyla % 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin ise kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber seyahat ettikleri refakatçileri.

–   Engel oranı %40 ve üzerinde olan engelli bireylere,

–   Ağır engelli bireylerin birlikte yolculuk ettikleri en fazla bir refakatçisine

demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı 6495 sayılı kanun ile verilmiştir.

Engelli kişilerin faydalanacakları hak ve indirimler; ilgili kurum, kuruluş veya yerel yönetimler tarafından belirlenmektedir. Bunun yanında bazı kamu ve özel sektör kuruluşlarının, engelli kimlik kartı, nüfus cüzdanına işlenmiş engellilik bilgisi ya da engellilere verilen sağlık kurulu raporunu esas alarak engellilere sağladığı kolaylıklar bulunmaktadır. Bu indirimler ve/veya oranları zaman zaman ilgili kurumlar tarafından değiştirilebilmektedir.

Engelli kimlik kartı çıkarmak için gerekli belgeler

Engelli kimlik kartı çıkarmak için gerekli belgeler linktedir: http://istanbul.aile.gov.tr/hizmet-standartlari/engelli-kimlik-karti-basvuru-islemleri

Kaynak: http://www.eyh.gov.tr/tr/27132/Engelli-Kimlik-Karti

 

Engelli Vergi İndirimi için Gerekli Belgeler

Engelli vergi indirimi için başvurulacak makamlara aşağıdaki belgeleri iletmeniz gerekmektedir.

Dilekçe örenkleri >>

Engelli Hizmet Erbabı İçin:

-Çalıştığı iş yerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş  dilekçe (dilekçe örneği ekte yer almaktadır).

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-1 Adet Fotoğraf

-İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı yada noter tasdikli örneği

-Müracaat formu

-Dilekçe(Dilekçe örneği ekte yer almaktadır.)

 

Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişilerin Müracaatlarında;

-Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş  dilekçe (Dilekçe örneği ekte yer almaktadır)

-Müracaat formu –Dilekçe (Dilekçe örneği ekte yer almaktadır.)

-Bakmakla yükümlü kişinin ve özürlü kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri

-Bakmakla yükümlü olduğuna  dair belge (Özürlü kişilerin sağlık karnesi fotokopileri)

-İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı yada noter tasdikli örneği

-Engelliye ait 1 adet fotoğraf

-Hizmet erbabının kendisine ait 1 adet fotoğraf,

 

Engelli Serbest Meslek Erbabı İçin:

-Müracaat formu –Dilekçe (Dilekçe örneği ekte yer almaktadır.)

-Vergi kimlik numarasını gösteren belge, (Vergi levhasının fotokopisi)

-Nüfus cüzdanı örneği,

-Engelliye ait 1 adet fotoğraf,

-İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı yada noter tasdikli örneği

 

Serbest Meslek Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişiler İçin:

-Müracaat formu –Dilekçe (Dilekçe örneği ekte yer almaktadır.)

-Vergi kimlik numarasını gösteren belge, (Vergi levhasının fotokopisi)

-Bakmakla yükümlü kişinin ve engelli kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri

-Bakmakla yükümlü olduğuna  dair belge (engelli kişilerin sağlık karnesi fotokopileri)

-İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı yada noter tasdikli örneği

-Engelliye ait 1 adet fotoğraf

-Serbest meslek erbabının kendisine ait 1 adet fotoğraf,

 

Engelli İndiriminden Yararlanma Hakkına Sahip Basit Usulde Vergilendirilen Özürlüler İçin:

-Müracaat formu –Dilekçe (Dilekçe örneği ekte yer almaktadır.)

-Vergi kimlik numarasını gösteren belge, (Vergi levhasının fotokopisi)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı yada noter tasdikli örneği

-Engelliye ait 1 adet fotoğraf

 

ENGELLİ İNDİRİMİ İÇİN BAŞVURULACAK MAKAMLAR

-İllerde; Defterdarlık Gelir Müdürlüğü, (İstanbul için; İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü; ayrıca, Silivri, Şile ve Çatalca Vergi Daireleri Müdürlükleri)

-Bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde; Vergi Dairesi Müdürlüğü,

-Diğer ilçelerde; Malmüdürlükleri

Dilekçe örenkleri >>

Engellilere Sağlanan Vergi İndirimi

Engelli vatandaşlarımıza sağlanan vergi indirimleri hakkında bilgi notlarını aşağıda bulabilirsiniz. Kimlere engelli vergi indirimleri sağlanıyor, yakınları engelli olanlara ne gibi vergi indirimleri mevcut, vergi indirimlerinden yararlanmak için ne yapmak gerekiyor?

ENGELLİLER İÇİN VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

Engelli indirimi uygulaması, engelli vatandaşların, içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve engelliler ile engelli olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla engelli ücretlilerin gelir vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan bir uygulamadır.

 

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ >>

 

ENGELLİ İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK OLANLAR

            –Engelli hizmet erbabı,

            –Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı,

-Engelli serbest meslek erbabı,

-Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,

-Basit usulde vergilendirilen engellilerin sadece kendisi,

ENGELLİ İNDİRİMİ MÜRACAATLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

1-Vergi indiriminden kimler faydalanabilir?

Kendisi, bakmakla yükümlü olduğu eşi veya  çocuğu engelli olan işçi, memur ve serbest meslek erbabı  ayrıca basit usule tabi mükellefler (Kapıcılar, serbest bölgelerdeki iş yerlerinde çalışanlar, gemi adamları ile yurt dışında inşaatlarda çalışanların ücretlerinden vergi kesintisi yapılmadığı için vergi indirimi talep edilemez)

 2-Emeklilik talebi ile müracaat eden veya Sigorta Müdürlüklerinden Müdürlüğümüze gönderilen engellilerin durumu.

Müdürlüğümüzde sadece  VERGİ İNDİRİMİNDEN faydalanmak isteyen engellilerin işlemleri yapılmakta olup, emeklilik ile ilgili soru ve müracaatlar Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine yapılacaktır.

3- Vergi indiriminden faydalanmak isteyen engellilerin müracaat edecekleri birimler

Çalışılan işyerinin bağlı olduğu  Büyük Mükellefler  veya Silivri, Şile, Çatalca Vergi Daireleri ise ilgili vergi dairelerine; diğer vergi daireleri ise Başkanlığımız Mükellef Hizmetleri Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü Engelli Servisine müracaat edilmelidir.

4-Vergi indiriminden faydalanmak için müracaat eden engellilerden istenilen bilgi ve belgeler nelerdir?

-Kendisi engelli olanlar için;

-Çalıştığına dair işveren tarafından düzenlenen imzalı ve kaşeli dilekçe,nüfus cüzdanı fotokopisi,bir adet fotoğraf,varsa ilgili yönetmeliğe uygun sağlık kurulu raporu (16/07/2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik)

-Bakmakla yükümlü olduğu çocuğu veya eşi engelli olanlar için;

Yukarıda sayılan belgelere ek olarak engelli kişinin bir adet fotoğrafı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve sağlık karnesinin fotokopisi

5- Halen çalışmayan engellilerin vergi indiriminden faydalanıp faydalanmayacağı.

Ücretlerden kesilen gelir vergisi indirimi sözkonusu olduğundan ÇALIŞMAYAN ENGELLİLER VERGİ İNDİRİMİ İÇİN BAŞVURAMAZLAR.

6Bağ-kurlu engellilerin vergi indiriminden faydalanması

Serbest meslek erbabı veya basit usül mükellefiyeti olmayanlar faydalanamaz.

7Hastane tarafından düşük dereceli rapor verilmesi halinde başka hastaneye sevk yapılabilirmi?

Hastane tarafından verilen raporlar Başkanlığımıza gönderilmekte olup, Başkanlığımızca sözkonusu rapor yazı ekinde Maliye Bakanlığına iletilmektedir. Çalışma gücü kayıp oranı ve derecesi Maliye Bakanlığınca tespit edilmektedir.  Bakanlıkça tespit edilen işgücü kayıp oranı ve derecesi yazı ekinde çalışılan işyerine gönderilmektedir. Busüreç tamamlanmadan yeniden hastaneye sevk yapılamaz.

8-Engelli derecesi ile ilgili itirazlar nereye yapılabilir?

Raporların incelenmesi ve derecelerinin belirlenmesi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulunca yapılmakta olup itirazların Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kuruluna yapılması gerekmektedir.

9Araç almak ve ÖTV indiriminden faydalanmak isteyen engelliler

Engelli indirimi ile ÖTV indiriminin herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. ÖTV indiriminde kullanılmak üzere rapor almak isteyenlerin direkt olarak hastanelere başvurmaları gerekmektedir.

10-İşyerinin vergi indirimini uygulamaması halinde ne yapılmalıdır?

Bu konudaki şikayetler “İhbarlar ve Şikayetleri Değerlendirme Müdürlüğü”ne  veya 189 ALO MALİYE ihbar telefonuna yapılacaktır.

11- Vergi indirimi için müracaat  sonucunun takibi

Vergi indirimi işleminin sonuçlanması ortalama 3 AY sürmekte olup işlem sonuçlandığında yazı işyerine posta ile gönderilecektir.

Ayrıca İnternet Sitemizden http://eviss.ivdb.gov.tr/ adresine giriş yaparak başvurularınızı web üzerinden takip edebilirsiniz…

12-Engelli indirimi hakkında detaylı bilgiyi nereden alınabilir?

Başkanlığımız internet ( www.ivdb.gov.tr adresindeki “pratik bilgiler” bölümünden veya Santral: 453 82 00 no’lu telefon ile ilgililerden detaylı bilgi alınabilir. 

Kaynak: http://www.ivdb.gov.tr/mukellef/engelliindirim.php

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ >>