Girdi yapan tolga

Engellilerin Emeklilik Avantajları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ana hükümleri 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girdi ve bu tarihten itibaren iki kesimin yüzü güldü: İlki işverenler diyebileceğimiz Bağ-Kur’lular, ikincisi ise özürlüler. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile daha önce SSK’lı özürlülerin tamamına, TC Emekli Sandığı iştirakçisi özürlülerin bir kısmına uygulanan erken emeklilik hakkından Bağ-Kur özürlüleri hiç yararlanamamaktaydı. 5510’dan […]

Gelir Vergisine Göre Sakatlık İndirimi

GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE SAKATLIK İNDİRİMDEN YARARLANMAK İSTEYENLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Özürlü vatandaşlarımızla ilgili olarak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 ve 89’uncu maddelerinde özürlü hizmet erbabı ve serbest meslek erbabı ile bunların bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler ve basit usulde vergilendirilen bazı esnaf ve sanatkarlara bu kanununda yer alan esaslara göre hesaplanan sakatlık indiriminden yararlanma […]

Meslek Edindirme Kursları

Meslek Edindirme Kurslarına Nasıl Katılabilirsiniz? Bulunduğunuz ilde; • İş ve İşçi Bulma Kurumu, • Halk Eğitim Merkezleri, • Çıraklık Eğitim Merkezleri, • Özel Dershaneler, • Belediyeler, • Özürlülerle İlgili Bazı Dernekler ve Vakıflar; Meslek Edindirme Kursları düzenlemektedir. İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun kendi bünyesinde düzenlediği kurslardan yararlanabilmeniz için; • Kuruma kayıtlı, açık işsiz, • %40 […]

Engelli Çalıştırma Zorunluluğu

1. İş Kanununda Özürlü Çalıştırma Yükümlülüğü Nasıl Düzenlenmiş  Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’nın 48. maddesinde “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.”; 50. maddesinde “Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar […]

İnsan Kaynakları ve Engelli Personel İşe Alımı

Ayhan IŞIK Proje Direktörü www.isdunyasindabendevarim.com Türkiye’de, İnsan kaynakları birimi yaklaşık 10 yıl önce sisteme girmiş ve şuan oldukça yol almış durumdadır. Daha önceleri bordrolama, özlük işlemleri ve benzeri işler muhasebe çalışanları, seçme yerleştirme görevi, personel müdürleri tarafından yapılmaktaydı. Bugün tüm bu süreçleri, İnsan Kaynakları departmanları üstlenmiş durumdadır. Personel işe alımlarında süreç; Firmalar, ihtiyacı olan en […]